12.–16. století

Ve středověku pokládala oficiální náboženská doktrína Židy za „vrahy Krista“ a „nepřátele křesťanství“. Tato negativní reprezentace Židů posléze pronikla do sekulárního prostředí a stala se součástí univerzální středověké kultury. Nadřazenost křesťanské víry se měla v právní rovině demonstrovat například povinností Židů nosit speciální klobouk (Judenhut), který se pak ahistoricky objevoval i ve středověkých vyobrazeních biblických scén (obr. 8–9). Středověké výtvarné umění stigmatizovalo Židy také pomocí motivů ošklivosti (např. „prasečí“ a „židovský“ nos, obr. 4), obscénnosti („židovská svině“, obr. 1, 3, 6), kriminálnosti (obr. 10), nebo dokonce sadismu (motiv rituální vraždy, obr. 2).

12.–16. století

Ilustrativní příklady antisemitik


Kvantitativní údaje

Tabulka uvádí absolutní počet zjištěných antisemitik v jednotlivých lokalitách v daném časovém období (sloupec „abs.“) a procentuální zastoupení dané lokality ve vybraném časovém období (tj. relativní četnost, sloupec „rel.“).

lokalita absolutní počet antisemitik relativní četnost
celkem 19 100%
Praha 6 31.6
Opava 1 5.3
Kolín 1 5.3
Lipnice nad Sázavou 1 5.3
Telč 1 5.3
Kutná Hora 1 5.3
Holubice 1 5.3
Česká Třebová 1 5.3
Dolní Bukovsko 1 5.3
Brno 2 10.5
Budyně nad Ohří 1 5.3
Slavětín 1 5.3
Český Krumlov 1 5.3