Jak pracovat s mapou

Virtuální verze souboru specializovaných map zaznamenává díla s antisemitským obsahem v místě svého vzniku. Uvedená díla mají původ v českých zemích nebo k nim mají jasně prokazatelný vztah a vznikla v časovém období od středověku až do roku 2020. Virtuální mapa je umístěná na veřejně dostupných webových stránkách https://vizualniantisemitismus.cz.

Na mapě dnešní České republiky převzaté z OpenStreetMap a Mapbox, která se dá libovolně přibližovat či oddalovat, je umístěno celkem 91 bodů, jež odpovídají místům výskytu dohledaných antisemitik. Body jsou barevně rozdělené celkem do pěti skupin odpovídajícím jednotlivým časovým obdobím: 12.–16. století, 17. –18. století, „dlouhé 19. století“, 1914–1945 a 1945–2020. Prokliknutím každého označeného bodu na mapě se ukážou další informace k příslušnému časovému období a jeho další specifikaci (například kvantitativní údaje zahrnující absolutní a relativní četnost výskytu antisemitik v dané lokalitě a období).

Celkem 50 vybraných bodů (pro každé období 10) nabízí reprezentativní zobrazení daného artefaktu s uvedením informací o jeho původu: datace, technika, materiál a místo současného umístění či zdroj původu. Těchto 50 vybraných děl tvoří reprezentativní průřez všemi zastoupenými časovými obdobími, ikonografickými náměty, výtvarnými technikami i materiály. Některá díla jsou navíc provázána prokliky s odbornými studiemi, které se vztahují k jejich ikonografickému námětu nebo časovému období. Konkrétně se jedná o následující studie: Metamorfózy „židovské prasnice“ (Jan Dienstbier), Lázeňský antisemitismus v Čechách a na Moravě (Eva Janáčová), Antisemitismus v českých zemích po druhé světové válce a jeho vizualizace (Blanka Soukupová), Současný vizuální antisemitismus v České republice (Zbyněk Tarant). Uvedené odborné texty jsou stejně jako souhrnné informace k jednotlivým časovým obdobím umístěné v liště pod sebou na levé straně domovské webové stránky.