1945–2020

Konstrukt židovského nepřítele usilujícího o světovládu nezmizel ani po druhé světové válce. Protižidovské karikatury z padesátých let totiž ztotožňovaly Židy a nově také Stát Izrael se silami nepřátelskými komunistickému Československu: s kapitalismem (obr. 1–2) nebo Západem (obr. 3, 5). Vizuální projevy antisemitismu se vyskytují i po roce 1989. Využívají přitom starších motivů (např. rituální vraždy, obr. 10), nebo se v nich objevuje motiv údajné válkychtivosti Izraele (obr. 9). Vzhledem k riziku kriminalizace je velká část děl publikována na anonymních serverech v zahraničí. Některá díla vyjadřující negativní židovské stereotypy jsou však dostupná i na volném trhu (obr. 6–7).

1945–2020

Ilustrativní příklady antisemitik


Kvantitativní údaje

Tabulka uvádí absolutní počet zjištěných antisemitik v jednotlivých lokalitách v daném časovém období (sloupec „abs.“) a procentuální zastoupení dané lokality ve vybraném časovém období (tj. relativní četnost, sloupec „rel.“).

lokalita absolutní počet antisemitik relativní četnost
celkem 159 100%
Jablonec nad Nisou 2 1.3
Jihlava 34 21.4
Mnichovice 4 2.5
Most 2 1.3
Praha 101 63.5
Prostějov 3 1.9
Strančice 1 0.6
Zákupy 1 0.6
zahraničí 11 6.9